راضیم به رضایـــــــــــــــــــت


خدایا راضیم به رضایـــــــــــــــــــت


خدایا وقتی ازم گرفتی و بهم بخشیدی ، فهمیدم که معادله زندگی ، نه غصه خوردن برای نداشته هاست و نه شاد بودن برای داشته ها . . .

http://sangariha.com/i/attachments/1/1387638597836121_large.jpg

خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد: او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد. او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد. او می گوید صبر کن و بهترین را به تو می دهد

ترجیح می دهم طوری زندگی کنم که گویی خدا هست و وقتی مردم بفهمم که نیست، تا این که طوری زندگی کنم که انگار خدا نیست و وقتی مردم بفهمم که هست

خدایا به داده و نداده و گرفته ات شکر ، انچه دادی نعمت است ، انچه ندادی حکمت توست ، انچه گرفتی ازمایشت بود ، خدایا باز هزاران مرتبه شکرت


/ 0 نظر / 17 بازدید