مـحبـت ....

✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦

 

مـحبـت بین مـا کـار خــدا بــود

خــدا را مـن از اینـجــا مـے شـناسـم

 


✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦✔✖✦

/ 1 نظر / 4 بازدید
...

بنام خدا توکل خیلی خوبه اما ... اما نداره باید توکل کرد چون او بهترین مصلحت ها رو واسه متوکلین قرار میده وعده خودش هست و از او صادق تر در وعده دادن وجود نداره