به بهونه رفتن مامان بابا به سوریه

بابا مامان رفتن سوریه...(همین)

شعری که بر کاشی حرم مطهر حضرت حک شده است:

زائرین قبر من این شـام عـبرتخانـه اسـت
مدفنم آباد و قصر دشـمنم ویـرانه اسـت

دخترى بودم سه سـاله دستــگیر وبی پـدر
مرغ بی بـال و پرى را این قفس کاشانه است

 

 

حضرت رقیه (س)

حرم مبارک حضرت رقیه (س)

 

یاد ............افتادم....!!!!!!

http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_template/107/318752_photo_bot.jpg

یاد کلیپ صوتی دختر شهید ناصری!!!!کلیک

خدایا قسمت ما (؟) هم کن...

وقتی کربلا رفتم یه چیز خیلی....

اونم دختر حضرت/...

/ 0 نظر / 4 بازدید