خواستنی ها ...

یک روستا وسط کوه،
یک زمین برای کشت،
یک جین مرغ و خروس،
یک گله ی کوچک گوسفند،
یکی دو تا گاو که مدام بزایند

و چند کندوی زنبور که هی عسلش کاممان را شیرین کند

و یک خانه که تو در آن باشی

تو.....

دوستت دارم ....

/ 0 نظر / 2 بازدید