چه میدانی ...

دلتنگی را باید از مادر شهید گمنام پرسید ،ما چه میدانیم دلتنگی عصر جمعه را ...؟!

 

---------------------------------------------------------

نمیدونم دلتنگی چیه /..... فقط همین ....

/ 1 نظر / 17 بازدید
گل تنها

بسم الله وقتی امید رو از مادربزرگم گرفتن که پسرت دیگه نمیاد طاقت نیاورد و رفت...