پاییز ...

 

پاییز پنجره ای ست

که از اتاق من

به هوای تو باز می شود...

 

پ.ن : هوا خیلی خیلی پاییزی شده ـ کم مونده زمستونی شه

گوش کن،
صداى نفس هاى پاییز می آید.
نگرانى هایت،
دل مشغولی هایت را،
و هر آنچه که تو را ناراحت میکند را
از برگ هاى درختان آویزان کن،
چند روز دیگر میریزند،
دلت پیوسته شاد باد.
پاییزت مبارک خانومی

/ 0 نظر / 4 بازدید