میرزا اسماعیل دولابی و پند هایی به زن و شوهرها ...

عالم ربانی میرزا اسماعیل دولابی می‌فرمود:


حاج اسماعیل دولابی وقتی می‌خواهید از منزل خارج شوید، اهل خانه را خشنود کنید و بیرون بیایید وقتی هم خواستید وارد خانه شوید، بیرون در استغفار کنید و صلوات بفرستید و هر ناراحتی که دارید بیرون بگذارید و با روی خوش داخل شوید. اهل خانه هم با روی خوش به استقبال شما بیایند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. بهترین شما کسی است که بهترین شما در رابطه با خانواده‌اش باشد و من بهترین شما در رابطه با خانواده‌ام هستم.
حاج آقای دولابی می‌فرمود: از حدیث کساء ادب صحبت کردن فرزندان و شوهر و همسر با یکدیگر را بیاموزید.

 

+ کمال انسان در این است که خانواده اش از او خوشنود باشد. کمال مرد در آن است که خانواده اش از او راضی باشد.

+ هر زنی که مردش از او راضی باشد آن عزیز خداست. هر مردی هم که زنش از او راضی باشد آن مرد عزیز خداست ،کمال زن و مرد در این است و بقیه اش دیگر حرف است. چنین زن و مردی را خدا از همه اعمالشان راضی است.

+ هر کاری که میتوانی بکن ، پول خرج همسرت کن، به او محبت کن تا با هم یگانه شوید.

+ زن و مرد باید به یکدیگر خوش بین باشند و هرکدام عیب را از خود بدانند و به دیگری نسبت ندهند. اصلا عیب دیدن کار خوبی نیست.

+ وقتی میخواهید از منزل خارج شوید اهل خانه را خشنود کنید و بیرون بیایید وقتی هم خواستید وارد خانه شوید بیرون در استغفار کنید و صلوات بفرستید و هر ناراحتی که دارید بیرون بگذارید و با روی خوش داخل شوید. اهل خانه هم با روی خوش به استقبال شما بیایند. کمال زن و مرد در این است.

+ اگر زن و بچه ات زشت و بد به نظرت آمدند؛ به خودت بگو: درست نگاه کن، خدا آنها را درست کرده است، مصنوع خدا مگر زشت و بد میشود؟!

+ شرط زندگی و معاشرت را دعوا نکردن قرار دهید. یگانگی و الفت مبدا همه خوبیهاست.

+ از حدیث کسا ادب صحبت کردن فرزندان و شوهر و همسر با یکدیگر را بیاموزید.

+ اگر زن با مرد مدارا کند در نصف اعمال خوب او شریک است.

+ قرآن در مورد ازدواج می فرماید: "لتسکنوا الیها" ؛ تا در نزد همسرتان آرامش و سکون بیابید. مقصود سکون و آرامش دل است و این وقتی عملی میشود که ایمان وجود داشته باشد.

 

و می‌فرمود: به همسر یا مادر خود به نیت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت کن. زن نیز اگر به قصد خدمت به اهل بیت در منزل کار کند، بهره می‌برد.

/ 0 نظر / 5 بازدید