# حرفهای_خصوصیه_منو_محبوبم

پیوند اسمونیمون ... برای همیشه .... مبارک ...

سلام... سلام به همه هستیم... سلام به تموم وجودم... سلام به ماه بانو ام.. نمیدونم چی بگم... هیچ حسی نمیتونه احساساتمو بیان کنه ... الان شادم... ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید

دوباره میرم دیارم اما این دفعه ...

سلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .   دارم میرم خونه ... تا دقایقی دیگر راه میافتم... این دفعه یه جورایی فرق میکنه اخه خیلی خوشحالم ... به خاطر ٢ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید