چند جمله زیبا در مورد زنان

با زنی ازدواج کنید که اگر مرد  می بود بهترین دوست شما  می شد
بردون

منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود
لامارتین

چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش
ویلیام شکسپیر

هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده است
شیلر
هیچ چیز غرور مرد را مثل شادی زنش ارضاء نمی کند ، چون همیشه آنرا مربوط به خود میداند
جونسون
زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد .  
 آلفونس دوده
/ 6 نظر / 4 بازدید
ل.س

درسته همشون اینجوری نیستن ولی بیشترشون هستن.ممنوووووووووووووون

fati

ali bood ali kheli ghashang boodan [قلب]